Articles

Čtyři technologické trendy, které změní budoucnost vašeho podnikání

Moderní technologické trendy, které změní budoucnost vašeho podnikání | Microsoft SMB

Technologie se v současné době vyvíjejí závratným tempem. Držet krok s nejnovějšími trendy může být velkou výzvou pro jakoukoli firmu, ale některé z těchto technologií, které mění zavedenou praxi, přinesou současně v blízké budoucnosti nové příležitosti pro podnikání. Které z technologických trendů jsou pro vaše podnikání nejpodstatnější? A jak je můžete využít? Právě to se dozvíte v dalším textu.

Cloud

Padesát procent vedoucích pracovníků s rozhodovací pravomocí po celém světě uvádí, že cloud zvyšuje pružnost chodu jejich firmy.1 Je to díky tomu, že cloud jim umožňuje škálovat výpočetní prostředky oběma směry podle aktuálních potřeb jejich podnikání. Zejména malé a středně velké firmy by měly o cloudu uvažovat jako o způsobu, jak snížit nebo úplně odstranit velké počáteční investice a současně využívat nejnovější software a platformy. Cloudová řešení obvykle používají cenové modely založené na předplatném, a špičkový software proto už nemusí být výsadou velkých podniků. Nejnovější inovace se tak stávají dostupné pro firmy jakékoli velikosti.

Mobilní zařízení

Každou minutu získá přístup k mobilnímu internetu více než 200 nových uživatelů.2 Společnost McKinsey dokonce předpovídá, že do roku 2025 bude 80 % připojení z mobilních zařízení.3 Tato připojení budou také rychlá (v roce 2020 se očekává nástup technologií 5G, které budou 66krát rychlejší než 4G).4 Tím vzniknou nové možnosti, jak zákazníky oslovit s použitím bohatého mediálního obsahu, když budou připravení k nákupu – v obchodě nebo online. Firmy musejí vytvořit mobilní strategii, aby mohly přilákat a oslovit zákazníky, kteří očekávají, že budou mít přístup k informacím, kdykoli a kdekoli je budou potřebovat. Správná mobilní strategii a platforma pro vývoj umožní vaší značce poskytovat mobilní prostředí, jaké vaši zákazníci požadují. 

Velké objemy dat

Zákazníci chtějí přistupovat k informacím tak, jak jim vyhovuje, a pracovat s bohatě formátovaným obsahem ve všech svých zařízeních. Značky, které nabízejí relevantní, individuálně přizpůsobený obsah, mohou vytvářet větší hodnotu s menším množstvím nepodstatných informací. Proto není překvapením, že společnosti, které své postupy zakládají na datech, vykazují 23krát větší nárůst počtu zákazníků. Podle společnosti Forrester teď vstupujeme do „éry zákazníka“, a proto firmy, které převádějí data na prakticky použitelné poznatky, si budou moci vybudovat vztahy přinášející vyšší počty nově získaných zákazníků, jejich větší zapojení a loajalitu. 

Internet věcí

Podle společnosti McKinsey by počet zařízení připojených k internetu mohl v průběhu příštího desetiletí vzrůst z devíti miliard až na jeden bilion.3 Technologie Internetu věcí (IoT) připojují vybavení, zařízení a nástroje všeho k druhu k internetu (nebo intranetu), často s použitím mobilního připojení. Výrobci mohou například v reálném čase sledovat stav zásob nebo monitorovat vybavení pomocí technologie RFID. Aplikace a zařízení IoT tak mohou zvýšit efektivitu výroby až o 5 %.3 V případě maloobchodního prodeje mohou zařízení IoT v obchodech ve spojení s mobilními aplikacemi nabízet informace a přizpůsobující se obsah zákazníkům během jejich interakce s vystaveným zbožím a propagačními předměty. Zvyšují tak míru jejich zapojení a umožňují propojit fyzické a online obchody. IoT nabízí skvělé příležitosti, ale firmy si musejí uvědomit, že tohoto potenciálu mohou využít, jen pokud jejich přístup bude založený v prvé řadě na mobilních zařízeních a datech.

 
Všechny tyto technologické trendy (cloud, mobilní zařízení, velké objemy dat a Internet věcí) představují pro vaši firmu velký potenciál.  Pokud si chcete do budoucna zajistit rozvoj svého podnikání, měli byste dnes vybudovat základy tím, že začnete modernizovat svou technologickou infrastrukturu. 

  1. Studie trendů při zavádění cloudu mezi malými a středně velkými firmami vypracovaná společností Techaisle v roce 2015
  2. Kolik dat vzniká každý den – Mashable.com
  3. McKinsey Global Institute. Technologie narušující zavedenou praxi: pokroky, které radikálně změní život, podnikání a globální ekonomiku
  4. Jak 5G přinese supervýkonnou síť do telefonů, domácností a automobilů – CNet

Jste připraveni urychlit růst vašeho podnikání?

Údaje o zákaznících na dosah ruky