Produkty

Jak vybrat poskytovatele cloudového řešení: sedm aspektů, na které se zaměřit

Několik lidí diskutuje o poskytovateli cloudového řešení pro malé firmy

Cloudová řešení mohou vaší malé či středně velké firmě pomoci reagovat rychleji, snižovat náklady a využívat nejnovější technologie, aniž byste museli kupovat nový hardware či zvyšovat náročnost správy.

Nemůžete se ale spokojit jen s poskytovatelem nějakého zastaralého řešení. Jedná se přeci o vaši firmu. Nevhodně navržená řešení nebo řešení určená pro domácí používání vám nezajistí potřebné zabezpečení, rychlost a spolehlivost.

Ať jste teprve na začátku své cesty ke cloudu, nebo zvažujete další krok, při volbě poskytovatele cloudového řešení byste se měli zaměřit na následující aspekty.

Jedná se o silnou a spolehlivou společnost?

Spustit a globálně nabízet cloudové řešení dokáže dnes skoro každý, což ale neznamená, že si zaslouží pozornost vaší firmy. Důvěryhodný poskytovatel řešení musí mít za sebou dlouhou a úspěšnou historii a silné finanční základy pro jistotu dlouhodobé podpory. Implementoval náležité postupy řízení a správy rizik? Provádí pravidelné audity, aby prokázal plnění legislativních předpisů a standardů? Nabízí smlouvu o úrovni služeb s finanční zárukou? Odpovědi na tyto otázky vám mohou pomoci v rozhodování, zda je vámi zvažovaný poskytovatel cloudového řešení pro malé firmy dostatečně vyspělý k tomu, aby dokázal naplnit potřeby vaší firmy. 

Rozumí vašemu podnikání?

Prostudujte si jeho případové studie a seznam zákazníků. Musí mít rozsáhlé zkušenosti s podporou firem působících ve vašem oboru a s technologiemi, aby mohl plnit vaše skutečné potřeby. 

Sdělí vám informace, o které žádáte? 

Cloudová řešení ideálně fungují bez potřeby vašich zásahů, nicméně stále potřebujete určité informace, které vám pomohou v každodenním rozhodování. Solidní poskytovatel řešení vám bez zaváhání poskytne výkonnostní přehledy, které ukazují fungování služeb v minulosti, a vysvětlí vám, jak sledovat a monitorovat služby, změny, výpadky a všechny ostatní důležité aspekty jeho nabídky. Ptejte se na sestavy relevantní pro vaše potřeby. Měly by být natolik podrobné, abyste se na jejich základě mohli rozhodovat, ale na druhou stranu takové, které vás nezahltí technickými informacemi. 

Je vyúčtování jasné a přesné?

Za cloudové služby se obvykle platí jako za běžné komunální služby, tedy jen za to, co spotřebujete. Je proto důležitá možnost přesného monitorování používání, aby vás nepřekvapily neočekávané výdaje. Poskytovatel by vám také měl nabídnout snadno dostupnou podporu pro případ, že ve vyúčtování dojde k nesrovnalostem.

Splňují nabízené technologie vaše potřeby?

Bez ohledu na to, k čemu cloudové řešení používáte, ať je to e-mail, úložiště, kancelářské aplikace, nebo analýza dat, existují určité technické parametry, které musí splňovat každý důvěryhodný poskytovatel. Cloudová řešení pro malé firmy musí nabízet snadné nasazení, správu i upgrade, pokud se tedy zákazník vůbec musí takovými záležitostmi zabývat. Jakákoli propojení s back-end systémy, například prostřednictvím rozhraní API, musí používat oborové standardy, aby byla kompatibilní s vašimi stávajícími řešeními. 

Podporuje hybridní řešení?

Hybridní řešení kombinuje místní nasazení, jako jsou například fyzické servery, a cloudové technologie do jednoho hladce fungujícího prostředí. Celá řada společností se například rozhodne ponechat si z důvodu předpisů určitá data ve vlastní infrastruktuře, ale využívat k jejich analýze výhod cloudu. Existuje množství dalších hybridních scénářů a dokonce i když využití žádného ze začátku neplánujete, může být pro případ budoucí flexibility užitečné zvolit poskytovatele, který jejich podporu nabízí.

Myslí to se zabezpečením vážně?

Zabezpečení je často jednou z hlavních obav při zavádění cloudového řešení a většina největších poskytovatelů dokáže zajistit vyšší úroveň zabezpečení, než může dosáhnout typická malá či středně velká firma vlastními silami. Přesto ale existují určité aspekty, které byste měli v rámci svého rozhodování zvážit. Zaprvé musí poskytovatel implementovat ucelené bezpečnostní zásady a procedury pro řízení přístupu ke svým systémům. Musí také být schopen vám tyto zásady a procedury dostatečně vysvětlit. Silná správa identity může zabránit neoprávněnému přístupu k aplikacím a datům. Zálohování dat je nutnou podmínkou, stejně jako objasnění, co poskytovatel udělá s vašimi informacemi, pokud se rozhodnete používání jeho služeb ukončit. Měli byste také mít jistotu, že dokáže ochránit vaše data i v případě havárie.

Dříve než tedy uzavřete smlouvu s konkrétním poskytovatelem cloudového řešení, věnujte trochu času jeho podrobnému prověření a ujistěte se, že mu můžete důvěřovat. Přečtěte si recenze, komentáře a názory, pohovořte se zákazníky v podobné situaci a hlavně věřte svému instinktu. Správný poskytovatel řešení se stane vaším partnerem a může vaší firmě zajistit dlouhodobou strategickou výhodu, vyplatí se proto vybírat chytře.

Logo Microsoft Azure

Objevte Azure

Důvěryhodná cloudová platforma navržená tak, aby urychlila vaši cestu k úspěchu.

Microsoft Azure

Centrum zabezpečení Microsoft Azure

Poznejte Microsoft a Azure z pohledu zabezpečení, ochrany osobních údajů a dodržování předpisů.