Myndigheter

Smarta affärslösningar för myndigheter Smarta affärslösningar hjälper lokala myndigheter att sätta medborgarna i centrum

Sätt medborgarna i centrum med smarta lösningar

Se hur Microsoft använder teknik för myndigheter för att hantera kommunikation och skydda data.


Myndighet minskar administrationen, höjer produktiviteten med molntjänster

Limpopo Department of Agriculture (LDA) erbjuder utbildning inom jordbruk och supporttjänster i Limpopoprovinsen i Sydafrika. I många år har LDA använt teknik från Microsoft för meddelanden, samarbete och verksamhetsproduktivitet. LDA gick med i Microsoft Office 365-programmet för tidiga användare och kunde då fortsätta ge de anställda den senaste samarbetstekniken. Det höjde produktiviteten och minskade resekostnaderna samtidigt som IT-administrationen blev effektivare.


Samarbeta med kollegor och medborgare

Stöd öppen kommunikation och samarbete mellan medborgare och kollegor. Med molnbaserad Office 365 plus Windows 10 Pro-enheter kan du snabbt och enkelt nå kollegor och medborgare med snabbmeddelanden, telefonsamtal och videokonferenser.


Få servicen att fungera även vid kriser

Medborgarna räknar med er i krissituationer. Tillhandahåll kontinuerlig och ständigt uppkopplad kommunikation via Office 365, och hantera viktiga appar i molnbaserade Microsoft Azure, där ni får enkel, pålitlig säkerhetskopiering och katastrofåterställning. Då uppstår aldrig några avbrott i tjänsterna.


Involvera samhällsgrupper med hjälp av insikter

Fokusera mer på medborgarna och bygg upp starka relationer med intressegrupper via personligt engagemang. Dataanalyser och insikter från Microsoft Dynamics CRM Online och Microsoft Power BI kan hjälpa till att öka medvetenheten och lyhördheten inför behov hos medborgare och samhällsgrupper.


Skydda myndighetsinformation

Skydda myndighetsinformation. Microsofts tekniska lösningar för myndigheter har skydd på alla nivåer så att känslig information är säker och krav på regelefterlevnad uppfylls. Hos Microsoft är datasäkerheten inbyggd – ingen extra programvara behövs.


Erbjud bättre tjänster med mindre budget

Erbjud medborgarna fler tjänster utan att behöva skaffa helt ny teknik. Med molnlösningar som Microsoft Azure och Office 365 kan lokala myndigheter enkelt skala upp vid nya tjänster, till exempel en turistportal och tillhörande app. Du betalar bara för de tjänster och den lagring du använder.


Produkter som vi rekommenderar

Vill du höja effektiviteten och sätta medborgarna i centrum?

Få bättre krisberedskap med hjälp av teknik

Få bättre krisberedskap

Tre sätt att få bättre beredskap med hjälp av teknik

Läs mer